Kontakt

501 096 267

Zasady oznaczania rurociągów

Stosowanie odpowiednich oznaczeń rurociągów i maszyn, oprócz tego że ułatwia w widoczny sposób ich eksploatację, znaczne wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, serwisantów oraz wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach przy oznaczaniu rurociągów:

1. Oznakowanie powinna znajdować się średnio co 60-500 cm na prostym odcinku rury.

2. W każdym miejscu gdzie dochodzi do rozdzieleniu rury lub jej zmiany kierunku powinno znajdować się oznaczenie dokładnie     wskazujące kierunek zmian trasy.

3. Każde przejście przez ścianę lub sufit powinno być oznaczone z dwóch stron.

4. Należy pamiętać, że etykiety powinny być naklejone w takim miejscu na rurze, żeby były dobrze widoczne dla każdej osoby,     bez konieczności używania dodatkowego sprzętu jak drabina czy podnośnik( np. kiedy rura jest umieszczona na wysokości kilku    metrów pod dachem, to etykieta powinna być naklejona poniżej osi rury aby rozpoznanie rurociągu było możliwe, przez osoby     stojące na wysokości posadzki )